FN-dagen 2017

FN

FN-dagen 2017 infaller på en tisdag och uppmärksammas årligen den 24:e oktober! Den 24:e oktober 1945 är när FN officiellt tillkom. Vid det datumet hade majoriteten av de 51 stater som undertecknat FN-stadgan, tillämpat denna, som gjorde att den trädde i kraft. Förenta Nationerna är en samarbete mellan (numera 193 st) självständiga stater för fred, ekonomiska och sociala framsteg.

FN-stadgan

FN-stadgan beskriver FN som organisation, samt medlemsländernas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Stadgan (den internationella överrenskommelsen) har fyra huvudmål:

  • Att upprätthålla internationell fred och säkerhet
  • Att utveckla vänskapliga förbindelser mellan länder
  • Att åstadkomma internationell samverkan att främja utveckling och mänskliga rättigheter
  • Att utgöra en medelpunkt för länders samverkan för att nå dessa mål

Mer om FN

Vill du lära dig mer om FN så kan du besöka de Förenta Nationernas webbplats!

Publicerad:

2017-10-20 kl. 03:12


Relaterade sidor