Brösthälsodagen

Brösthälsodagen © Tero Vesalainen/iStock

Foto: Brösthälsodagen © Tero Vesalainen/iStock

Brösthälsodagen är en temadag som infaller den 15 oktober varje år. Dagen kom till för att uppmärksamma bröstcancer och vikten av förebyggande åtgärder mot denna form av cancer. Brösthälsodagen är en internationell temadag och firas på olika platser runt om i världen.

Brösthälsodagen ursprung

Den internationella brösthälsodagen är instiftad av Europa Donna (The European Breast Cancer Coalition). De vill upplysa om hur viktigt det är i förebyggande syfte kontrollera bröst. Skrivande stund finns det 47 länder som är anknutna till Europa Donna.

Brösthälsodagen datum

Här är dagarna och datumen när brösthälsodagen infaller från år 2020 till 2030.

ÅrDagDatum
2020Torsdag15 oktober
2021Fredag15 oktober
2022Lördag15 oktober
2023Söndag15 oktober
2024Tisdag15 oktober
2025Onsdag15 oktober
2026Torsdag15 oktober
2027Fredag15 oktober
2028Söndag15 oktober
2029Måndag15 oktober
2030Tisdag15 oktober
Uppdaterad

2021-05-27 18:01

Publicerad

2021-05-27 18:00


Relaterade sidor