Temadagar 2022


En temadag är en dag då man uppmärksammar ett visst tema. Det kan röra allt från allvarliga ämnen som den för barns och ungas rättigheter (internationella barndagen) till mer skojsamma dagar som kanelbullens dag. Här hittar du alla temadagar för år 2022.

Datum Temadag Dag

Relaterade sidor

Dela sidan