Världssyndagen

Blind man på en bänk © XiXinXing/iStock

Foto: Blind man på en bänk © XiXinXing/iStock

Världssyndagen är en temadag som infaller den andra torsdagen i oktober varje år. Visste du att mer än en miljard människor inte kan se bra, bara för att de saknar glasögon. Så om världen kunde gå ihop och lösa detta enkla problem så skulle det förbättra livskvalitén för många jorden runt.

Historia

Världssyndagen firades för första gången den 12 oktober 2000.

Världssyndagen datum

Här är år, dag och datum när världssyndagen infaller från år 2020 till 2030.

ÅrDagDatum
2020Torsdag8 oktober
2021Torsdag14 oktober
2022Torsdag13 oktober
2023Torsdag12 oktober
2024Torsdag10 oktober
2025Torsdag9 oktober
2026Torsdag8 oktober
2027Torsdag14 oktober
2028Torsdag12 oktober
2029Torsdag11 oktober
2030Torsdag10 oktober

Läs vidare

Uppdaterad

2021-06-08 19:17

Publicerad

2021-05-27 18:00


Relaterade sidor