Europadagen

EU

Europadagen firas den 9:e maj varje år sedan 1985 för fred och sammanhållning i Europa. Den 9 maj 1950 är dagen då den dåvarande utrikesministern i Frankrike, Robert Schuman, presenterade sin vision om en europeisk organisation - ett nytt politiskt samarbete inom Europa - som skulle göra ett nytt krig (efter det andra världskriget) otänkbart.

Schumandeklarationen

Förslaget som presenterades av Robert Schuman i Schumandeklarationen innebar att Europa skulle ha en gemensam kol- och stålproduktion. Deklarationen gällde först och främst rivalerna Frankrike och Tyskland. Med gemensam kol- och stålproduktion skulle inget av länderna få en fördel i resurser, när det kommer till att producera krigsmateriel (för ett eventuellt nytt krig).

Samarbetet skulle dessutom innebära ekonomiska fördelar för de båda länderna. Man skulle skapa en riktig gemenskap, vilket skulle innebära att länderna skulle få en högre levnadsstandard och för att inte glömma - bli ett första steg mot ett enat Europa.

Europeisk Kol- och Stålgemenskap (EKSG)

De länder som först blev medlemmar i den Europeiska Kol- och Stålgemenskapen (som senare skulle leda till bildandet av den Europeiska Unionen) var: Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland. EKSG var verksamma mellan år 1952–2002.

Europeiska Unionen (EU)

Den Europeiska Unionen är en fortsättning och bygger på samma syfte som Schumans förslag - att skapa ett fredligt Europa med god sammanhållning - utan krig. Den Europeiska Unionen bildades den 1:a november år 1993 som en fördragsbunden union med 28 st medlemsstater (länder). Storbritannien har valt att lämna EU och när det gått igenom kommer unionen bestå av 27 st medlemsstater.

Medlemsländer i EU

Här hittar du en lista över den Europeiska Unionens 28 st medlemsstater och datum för inträde i EU.

Land Medlem sedan
Belgien 1 januari 1958
Bulgarien 1 januari 2007
Cypern 1 maj 2004
Danmark 1 januari 1973
Estland 1 maj 2004
Finland 1 januari 1995
Frankrike 1 januari 1958
Grekland 1 januari 1981
Irland 1 januari 1973
Italien 1 januari 1958
Kroatien 1 juli 2013
Lettland 1 maj 2004
Litauen 1 maj 2004
Luxemburg 1 januari 1958
Malta 1 maj 2004
Nederländerna 1 januari 1958
Polen 1 maj 2004
Portugal 1 januari 1986
Rumänien 1 januari 2007
Slovakien 1 maj 2004
Slovenien 1 maj 2004
Spanien 1 januari 1986
Storbritannien 1 januari 1973
Sverige 1 januari 1995
Tjeckien 1 maj 2004
Tyskland 1 januari 1958
Ungern 1 maj 2004
Österrike 1 januari 1995
Uppdaterad

2018-04-23 kl. 21:01


Relaterade sidor