Fars dag

Fars dag presenter

Fars dag firas den andra söndagen i november i Sverige. En nordisk kommitté av köpmän bildades år 1949 för att sprida fars dag i Skandinavien och det är anledningen till att man i Finland, Island och Norge, uppmärksammar dagen samtidigt som vi i Sverige. I Danmark firades bara fars dag som i resten av Norden mellan åren 1947-1956 (numera den 5:e juli, som dessutom är Danmarks nationaldag).

Fars dag i Sverige

Fars dag är ursprungligen en amerikansk tradition som infördes i Sverige år 1931. Till en början firade vi i Sverige fars dag i juni (samma månad som i USA) - men dagen flyttades som tidigare nämnt (med hjälp av den nordiska kommittén av köpmän) - till den andra söndagen i november i mitten av 1900-talet.

Fars dags ursprung

Fars dag är en amerikansk tradition med sitt ursprung i 1910-talets USA. Initiativtagare för fars dag ska enligt uppgifter vara en Mrs. Dodd från Spokane i Washington. Anledningen till hennes initiativ ska vara hennes egen far - som vid tidig ålder blev änkling och lämnad med sju barn att uppfostra. Idéen om en dag för fäder, kommer från firandet av mors dag (firad i USA sedan år 1905).

Den första fars dag firades den 19:e juni 1910 i Spokane, Washington, USA. Med åren fick fars dag snabbt spridning till flera städer runt om i landet. År 1916 uttalade sig presidenten Woodrow Wilson, om att fars dag var en bra idé, vilket ökade dagens populäritet. Däremot skulle det dröja ända till år 1972, innan fars dag officiellt började uppmärksammas som en nationell helgdag i USA.

Uppdaterad

2018-04-23 kl. 10:12


Relaterade sidor