FN-dagen 2017

FN © iStock

Foto: FN © iStock

FN-dagen 2017 infaller på en tisdag och uppmärksammas årligen den 24:e oktober! Den 24:e oktober 1945 är när FN officiellt tillkom. Vid det datumet hade majoriteten av de 51 stater som undertecknat FN-stadgan, tillämpat denna, som gjorde att den trädde i kraft. Förenta Nationerna är en samarbete mellan (numera 193 st) självständiga stater för fred, ekonomiska och sociala framsteg.

FN-stadgan

FN-stadgan beskriver FN som organisation, samt medlemsländernas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Stadgan (den internationella överrenskommelsen) har fyra huvudmål:

  • Att upprätthålla internationell fred och säkerhet
  • Att utveckla vänskapliga förbindelser mellan länder
  • Att åstadkomma internationell samverkan att främja utveckling och mänskliga rättigheter
  • Att utgöra en medelpunkt för länders samverkan för att nå dessa mål

Mer om FN

Vill du lära dig mer om FN så kan du besöka de Svenska FN-förbundets webbplats!

Läs vidare

Uppdaterad

2021-05-24 18:46

Publicerad

2017-10-20 05:12


Relaterade sidor