Kyndelsmässodagen

Kyndelsmässodagen © phive2015/iStock

Foto: Kyndelsmässodagen © phive2015/iStock

Kyndelsmässodagen infaller den 2 februari varje år och är en av de två mariadagar vi har högtidlighåller under året (den andra dagen är Marie bebådelsedag som firas den 25 mars.

Kyndelsmässodagen datum

Här är dag och datum då kyndelsmässodagen infaller mellan åren 2020 till 2030.

År Dag Datum
2020 Söndag 2 februari
2021 Tisdag 2 februari
2022 Onsdag 2 februari
2023 Torsdag 2 februari
2024 Fredag 2 februari
2025 Söndag 2 februari
2026 Måndag 2 februari
2027 Tisdag 2 februari
2028 Onsdag 2 februari
2029 Fredag 2 februari
2030 Lördag 2 februari

Läs vidare

Uppdaterad

2021-06-09 21:39

Publicerad

2021-05-27 18:00


Relaterade sidor