När är det skottår?

Skottår © tidochdatum.se

Foto: Skottår © tidochdatum.se

Enligt den gregorianska kalendern infaller ett skottår med 366 dagar (en extra dag på året) var 4:e år fr.o.m. det fjärde året efter Kristus (4 e.Kr). Skottdagen d.v.s. den extra dagen var fjärde år - infaller alltid den 29:e februari sedan år 2000. Tidigare var skottdagen i Sverige inlagd direkt efter den 23:e februari enligt ursprunglig tradition, vilket gjorde att den som hade namnsdag den 24:e februari - fick sin namnsdag framflyttad en dag, etc. Man löste problemet med namnsdagar genom att flytta skottdagen till den 29:e februari.

Nästa skottår

Nästa skottår infaller år 2024 och skottdagen är torsdagen den 29:e februari.

Varför heter det skottår?

Benämningen skottår kommer av det fornsvenska ordet skutar, som i sin tur kommer från den tyska termen Schaltjahr. Det tyska ordet Schalten hade tidigare innebörden inskjuta (eller inflika) översatt till svenska och Jahr betyder år. Schalten verkar dock ha en fått en annan innebörd idag. Det kanske inte är så förvånande eftersom på att vi i Sverige inte längre kallar skottår för skutar.

Kommande skottår

Kommande skottår infaller följande år:

 • 2024
 • 2028
 • 2032
 • 2036
 • 2040
 • 2044
 • 2048
 • 2052
 • 2056
 • + 4 år, etc.

Skottår genom tiderna

Tidigare skottår inföll följande år:

 • 2020
 • 2016
 • 2012
 • 2008
 • 2004
 • 2000
 • 1996
 • 1992
 • 1988
 • 1984
 • 1980
 • - 4 år, etc.

Matematik och skottår

För att ta reda på om ett årtal är ett skottår så ska det kunna delas med fyra.

Läs vidare

Uppdaterad

2022-05-01 15:28

Publicerad

2018-01-03 21:41


Relaterade sidor