Internationella barndagen


. © iStockPhoto

När är Internationella barndagen?

Internationella barndagen är en temadag som infaller den första måndagen i oktober varje år.

Internationella barndagen 2021

Måndagen, den 4 oktober 2021

Internationella barndagen - år 2010-2019

I tabellen nedan hittar du dag och datum då internationella barndagen observeras under åren 2010-2019.

År Dag Datum Namn
2010Måndag4 okt.Internationella barndagen
2011Måndag3 okt.Internationella barndagen
2012Måndag1 okt.Internationella barndagen
2013Måndag7 okt.Internationella barndagen
2014Måndag6 okt.Internationella barndagen
2015Måndag5 okt.Internationella barndagen
2016Måndag3 okt.Internationella barndagen
2017Måndag2 okt.Internationella barndagen
2018Måndag1 okt.Internationella barndagen
2019Måndag7 okt.Internationella barndagen
2020Måndag5 okt.Internationella barndagen
2021Måndag4 okt.Internationella barndagen

Flaggdagar (Oktober 2021)

FN-dagen
Måndagen, 24 oktober 2021

Temadagar (Oktober 2021)

Kanelbullens dag
Måndagen, 04 oktober 2021
Internationella flickdagen
Måndagen, 11 oktober 2021
Världssyndagen
Måndagen, 14 oktober 2021
Brösthälsodagen
Måndagen, 15 oktober 2021

Fler händelser (Oktober 2021)

Tacksägelsedagen
Måndagen, 10 oktober 2021
Normaltid
Måndagen, 31 oktober 2021

Dela sidan