Hur många dagar har februari?

Kalender © iStock

Foto: Kalender © iStock

Februari som är årets andra månad har under ett vanligt år 28 dagar. Undantaget är när det är ett skottår (som infaller var fjärde år). Under ett skottår har februari en extradag d.v.s. 29 dagar.

Andra månader med 28 dagar som februari

Ingen annan månad förutom februari har 28 dagar.

Läs vidare

Uppdaterad

2022-05-01 15:07

Publicerad

2022-05-01 13:48


Relaterade sidor