Valborgsmässoafton

Majbrasa

När är Valborgsmässoafton?

Valborgsmässoafton infaller den 30 april varje år.

Är man ledig på Valborgsmässoafton?

Valborgsmässoafton är inte en röd dag, men dagen därpå (första maj) är en helgdag.

Vem var Valborg?

Valborg var en anglosaxisk furstedotter som föddes omkring år 710. Hon följde sina bröder till Tyskland, där hon år 761 blev abbedissa (föreståndarinna) för dubbelklostret Heidenheim i Bayern. Efter sin död år 779 blev Valborg helgonförklarad. Minnesdagen för Valborg infaller den 1 maj varje år (det är dagens namnsdag i den svenska kalendern).

Kungens födelsedag

Visste du att kungens födelsedag är den 30 april?

Uppdaterad

2018-05-02 kl. 11:24


Relaterade sidor