Fars dag


. © iStockPhoto

När är Fars dag?

Fars dag är en temadag som infaller den andra söndagen i november varje år.

Fars dag 2019

Söndagen, den 10 november 2019

Om fars dag

Läs mer om fars dag.

Fars dag - år 2010-2019

I tabellen nedan hittar du dag och datum då fars dag observeras under åren 2010-2019.

År Dag Datum Namn
2010Söndag14 nov.Fars dag
2011Söndag13 nov.Fars dag
2012Söndag11 nov.Fars dag
2013Söndag10 nov.Fars dag
2014Söndag9 nov.Fars dag
2015Söndag8 nov.Fars dag
2016Söndag13 nov.Fars dag
2017Söndag12 nov.Fars dag
2018Söndag11 nov.Fars dag
2019Söndag10 nov.Fars dag

Högtider (November 2019)

Alla helgons dag
Söndagen, 02 november 2019

Flaggdagar (November 2019)

Gustav Adolfsdagen
Söndagen, 06 november 2019

Fler händelser (November 2019)

Allhelgonadagen
Söndagen, 01 november 2019

Dela sidan